EN

 

The great brands, that we are responsible for in the Swedish market, with products for the most valuable time in life, the free time, stand out through innovation, quality and history. Same for all brands, is the focus on reliable gear and satisfied end-consumers. Reached by thought out products, own development and a high level of quality and sustainability. 

 

 

 SVE

 

De fantastiska varumärken, som vi är säljansvariga för i Sverige, med produkter avsedda för den bästa tiden i livet, fritiden, kännetecknas av innovation, kvalitet och historia.

Alla varumärken har fokus på pålitlig utrustning och nöjda konsumenter.

Detta uppnås via genomtänkta produkter, egen utveckling och höga krav på kvalitet och hållbarhet.